Scheidingklets

Scheidingklets is een invulboek voor kinderen (6 tot 12 jaar) van gescheiden ouders dat helpt het gesprek aan te gaan en kinderen uitnodigt hun gevoelens te uiten. Een aanrader! Ik mocht de vormgeving doen. En werkte nauw samen met Michal Janssen, de schrijfster van de kletsboeken, en Rianne van Essen, de uitgever Gezinnig.

Gezinnig maakt originele producten voor meer plezier en gemak in het gezinsleven.